30 مهر 1398

برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98

مولف: فاطمه محمدی رحیمی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

کلاسها

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

زنگ 1

زنگ 2

زنگ3

زنگ 4

زنگ 1

زنگ 2

زنگ 3

زنگ 1

زنگ2

زنگ 3

زنگ 4

زنگ 1

زنگ 2

زنگ 3

زنگ 1

زنگ 2

زنگ 3

زنگ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندیشه1

 

ریاضی

متقی

 

تفکر

شکیبایی

 

مطالعات

سیدین

 

اذبیات

بنی آدم

علوم معظمی

----------

مطالعات

سیدین

 

زبان

عسگریان

 

فناوری

کهوند

 

ریاضی

متقی

 

عربی

شماعی

 

علوم

معظمی

 

قرآن

قرقانی

 

هنر

کهوند

 

ادبیات

بنی آدم

 

ورزش

صادقی

علوم

معظمی

ادبیات

بنی ادم

---------

عربی

شماعی

دینی

شماعی

ریاضی

متقی

اندیشه2

 

مطالعات

سیدین

 

ریاضی

متقی

 

ادبیات

بنی آدم

 

عربی

شمایی

مطالعات

سیدین

--------

علوم معظمی

 

هنر

کهوند

 

علوم

معظمی

 

قرآن

قرقانی

 

علوم

معظمی

 

دینی

شماعی

 

ریاضی

متقی

 

زبان

عسگریان

 

ورزش

صادقی

 

فناوری

سیدین

ریاضی

متقی

عربی

شماعی

--------

ادبیات

بنی آدم

ادبیات

بنی آدم

تفکر

قرقانی

تلاش1

 

عربی

شماعی

ادبیات

بنی آدم

---------

مطالعات

سیدین

 

ریاضی

متقی

 

 

تفکر

شکیبایی

 

زبان

عسگریان

 

علوم

معظمی

 

ورزش

صادقی

علوم

معظمی

---------

عربی

شماعی

 

ادبیات

بنی آدم

 

ریاضی

متقی

 

فناوری

کهوند

 

ادبیات

بنی آدم

 

مطالعات سیدین

 

هنر

کهوند

 

قرآن

شماعی

 

ریاضی

متقی

 

علوم

معظمی

 

 

دینی

کزازی

تلاش2

 

تفکر

شکیبایی

مطالعات سیدین

----------

ادبیات

بنی آدم

 

قرآن

ایزدی

 

ریاضی

متقی

 

هنر

کهوند

 

مطالعات

سیدین

 

 

زبان

عسگریان

عربی

شماعی

----------

علوم

معظمی

 

ریاضی

متقی

 

ادبیات

بنی آدم

 

علوم

معظمی

 

ورزش

صادقی

 

فناوری

کهوند

 

ادبیات

بنی آدم

 

دینی

کزازی

 

علوم

معظمی

 

 

ریاضی

متقی

 

عربی

شماعی

 

هدف1

 

قرآن

ایزدی

 

عربی

شماعی

 

 

علوم

جلالی فر

مطالعات

سیدین

--------

علوم

جلالی فر

 

ورزش

صادقی

 

ریاضی

همایی

 

مطالعات

سیدین

 

 

ادبیات

بنی آدم

 

علوم

جلالی فر

 

هنر

کهوند

عربی

شماعی

---------

ادبیات

بنی آدم

 

ریاضی

همایی

 

زبان

عسگریان

 

ریاضی

همایی

 

ادبیات

بنی آدم

 

دفایی

ثابت قدم

 

دینی

کزازی

 

فناوری

کهوند

هدف2

 

ادبیات

بنی آدم

 

قرآن

ایزدی

 

عربی

شماعی

 

علوم

جلالی فر

---------

مطالعات

سیدین

 

 

ریاضی

همایی

 

ورزش

صادقی

 

ریاضی

همایی

 

علوم

جلالی فر

 

هنر

کهوند

 

علوم

جلالی فر

ادبیات

بنی آدم

----------

عربی

شماعی

 

 

مطالعات سیدین

 

ریاضی

همایی

 

زبان

عسگریان

 

دفایی

ثابت قدم

 

دینی

کزازی

 

فناوری

کهوند

 

ادبیات

بنی آدم

 

تعداد مشاهده (158)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید
   

 
نقشه سایت