تماس با ما
مدرسه واقع در: خیابان یخچال خیابان کی نژاد پ12
با شماره تماس : 22644448-22008825
شماره فکس : 22008781
ایمیل : aval.motevaseteh.iran3@gmail.com
 
 
 
نقشه سایت