متوسطه دوره اول ایران
 
   
تماس با ما
 
مدرسه واقع در: خیابان یخچال خیابان کی نژاد پ12
با شماره تماس : 22644448-22008825
شماره فکس : 22008781
ایمیل : aval.motevaseteh.iran3@gmail.com