درج مطلب
در راستای بزرگداشت روز دانش آموز در ماه آبان در دو نوبت دانش آموزان به اردو تفریحی اردوگاه ابوذر رفتند .
 
 
 
 
نقشه سایت