متوسطه دوره اول ایران
 
   
درج مطلب
 
در راستای بزرگداشت سیزده آبان
در روز چهارشنبه 12 آبان ماه
کلیه دانش آموزان این واحد آموزشی به اردوگاه ابوذر اعزام می شوند .