متوسطه دوره اول ایران
 
   
مسابقات علمی / پژوهشی
 
 
از کلیه دانش آموزان علاقمند دعوت می شود در نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی 
( چند رسانه ای ) شرکت نمایید.