اعضای انجمن دانش آموزی
اعضای  انجمن شورای دانش آموزی
  متوسطه دوره اول ایران  
ردیف کلاس نام نام خانوادگی  
1 اندیشه 1 سارینا  عمادی   
2 آوا  سعادتی ملاح  
3 اندیشه 2 راضیه  امیری  
4 آریانا نوری  
5 تلاش 1 دیبا حریری  
6 تارا تراب احمدی  
7 تلاش 2 مهسا پوررفیعیان   
8 آیلین  عیوض زاده  
9 هدف 1 نیایش  ایران منش   
10 ریحانه  کیان منفرد   
11 هدف 2 فاطمه شیراوند   
12 مهرآفرین  دهنوی  
 
 
 
نقشه سایت